Velkommen til Investor Partners

InvestorPartners er et resultatdrevet investeringsselskap.

Datterselskapet Klagehjelp AS er landets klart største klageorganisator og har siden oppstarten i 2013 hjulpet private og bedrifter til å få tilbake hundrevis av millioner kroner fra norske finansinstitusjoner. Besøk Klagehjelp på www.klagehjelp.no.

InvestorPartners investerer i konsept- og selskapsutvikling, samt i ulike aksjer og fond.